Gair am RJ ElectricsGwasanaethau Trydanol i Ddiwydiant ac i Fusnes

Gall ein tîm o drydanwyr cymwys ddelio ag unrhyw waith o weirio sustem gyfan i fân drwsio. Mae gennym brofiad helaeth mewn gosod systemau trydan at ar gyfer busnes a diwydiant a gallwn eich sicrhau y byddwch nid yn unig yn ddiogel ond hefyd yn cydymffurfio â'r rheolau â'r cyfreithiau cyfredol.

Gwasanaethau cartref
Pob math o waith o gwmpas y ty boed hynny'n ychwaegusoed drydan neu ailweirio'r ty i gyd.

.Mae R J Electrics wedi eu cymeradwy gan NICIEC sef y corff annibynnol, gwirfoddol sy'n gorychwilio diogelwch gwaith trydanol drwy Brydain i sicrhau. Mae'n cadw a chyhoeddi cofrestr o ymgymerwyr trydanol sydd wedi cael eu hasesu yn ôl gofynion cynllun sy'n cynnwys safon diogelwch trydanol BS 7671, sef Rheolau Weirio'r IEE.