Croeso i RJ Electrics

Wedi ei sefydlu yn 2006, gydag enw da am effeithlonrwydd a phroffesiynoldeb, mae gennym falchder yn ein gallu i ymgymryd â prosiectau o bob math i'r safon uchaf bosib. Gydag ystod eang o sgiliau ym meysydd diwydiant a busnes i ail-weirio tai, mae gennym arbenigedd mewn dilyn gwaith o'r syniad cyntaf i'r gwaith gorffenedig a'r profion wedi hynny.

IEC LogoMae RJ Electrics yn perthyn i'r National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (NICEIC) a thrwy hynny yn cyrraeddd anghenion Codau Ymarfer y Diwydiant gan weithredu ein gwaith i gyd yn unol â Safon Prydain BS7671.

IEC LogoRydym wedi ein hyfforddi i ddefnyddio offer mynediad uchel, lifftiau siswrn ac ystolion boom gan yr International Powered Access Federation.

IEC LogoMae bod yn gwmni wedi ein canmol gan TrustMark yn golygu ein bod wedi cael ein cymeradwyo a'n hymchwilio gan un o reolwyr y cynllun ac eu bod hwythau wedyn wedi dod i'r casgliad ein bod yn cyrraedd hanfodion a safon y Llywodraeth ar gyfer cael ein derbyn gan y Cynllun Trustmark.

Yn fras, golyga hyn bod ein sgiliau technegol wedi eu harchwilio'n gyson drwy tra ein bod wrth ein gwaith. Yn ogystal mae ein cofnodion masnachu a'n statws ariannol wedi cyrraedd cod ymarfer sy'n cynnwys yswiriant, iechyd da, cynlluniau diogelwch a gofal cwsmeriaid. I gael rhagor o fanylion, galwch heibio i wefan y cynllun Trustmark yma: www.Trustmark.org.uk